benh duong ruot

  1. manhnd

    [Bài viết] Câu hỏi 142: Chữa bệnh đường ruột bằng bài Nạp Khí Trung Tiêu và Kéo Ép Gối Thở Ra Làm Mềm Bụng

    Kính Thầy, Lời đầu cho con gửi chúc sức khỏe đến gia đình và toàn thể các cô bác và các anh chị trong môn KCYĐ. Thưa Thầy, con có bệnh trong người mà chưa biết chữa như thế nào, mong Thầy hoan hỷ chỉ bảo cho con đôi điều, con xin vô cùng cảm tạ Thầy. Thưa Thầy, con viết bệnh tình của con cho...
  2. manhnd

    [Video] Bệnh đường ruột

Top