benh du acide trong bao tu

  1. manhnd

    [Bài viết] Bài 138: Hỏi cách chữa bệnh dư acide trong bao tử

    Thưa thầy, Con bị mập đã uống sơn tra như thầy chỉ thì xuống được 4kg, nhưng cho con hỏi là con bị dư axit trong bao tử hay bị heart burn, mỗi ngày ăn một trái táo xanh, như vậy có được không thầy, con có tập thở, tập vỗ tay kéo gối và tập thở Đan Điền. Nói chung là có tiến triển, nhưng vì...
Top