benh dau nua dau

  1. manhnd

    [Bài viết] Bài 189: Bệnh đau nửa đầu phía sau phần gần gáy mỗi lần cười lớn, Chân lạnh có cảm giác như kim châm

    Thưa Thầy. Con mới được biết trang web của Thầy ngày hôm qua là nhờ Người bạn của Bố con gửi cho Bố con, con đọc thấy nhiều bài Thầy dạy hay quá, con xin nhờ Thầy chỉ dùm con cách chữa bệnh của con ah, con năm nay 31 tuổi hiện nay sau mỗi lần cười khoảng 6-10 phút là bị đau nửa đầu phía sau...
Top