benh dau dau goi

  1. manhnd

    [Bài viết] Câu hỏi 71: Cầu ơn trên được hướng dẫn tự chữa khỏi bệnh đau đầu gối 10 năm

    Thưa thầy, xin gửi thư này cảm tạ ân đức của thầy đã truyền đức tin cho con, nhân đọc qua net những thư của bệnh nhân gửi đến thầy, trong đó có bức thư kể lại chuyển bệnh nhân được ơn trên dạy cho cách tự chữa. http://nghiepbenh.wordpress.com/2010/09/29/bai_21/#comment-4 Con bị đau đầu...
  2. manhnd

    [Bài viết] Bài 102: Bệnh đau đầu gối, (viêm khớp đa cấp)

    Hỏi cách chữa bệnh đau đầu gối, (viêm khớp đa cấp) Kính chào gs Đỗ đức Ngọc Thưa gs, tôi tên là Sử Khắc Ngọc, được giới thiệu bởi gs Phùng Văn Bộ kính nhờ gs chỉ dẫn cách chữa trị hai đầu gối bị viêm khớp đa cấp, tôi bị bệnh này đã hơn một năm qua, đi châm cứu, trị vật lý trị liệu đều không...
Top