benh dau co gay vai

  1. manhnd

    [Bài viết] Bài 255: Hỏi cách chữa bệnh đau cổ gáy vai

    Kính thầy Thời gian gần đây còn được xem và đọc được 1 số bài viết của Thầy về cách chữa bệnh theo khi công, con rất say mê xem những video và bài viết của thầy, chỉ có 1 điều con vừa đọc được bài viết đau cứng cổ, gáy, vai có thể dẫn đến tai biến mạch máu làm con cũng hoang...
Top