benh dai dat

  1. manhnd

    [Bài viết] Câu hỏi 35: Bệnh đái dắt, đau buốt từ lưng xuống bàn chân trái

    Chào Thầy Kính thưa Thầy, Em bị binh mỗi lần đi tiều phải đi tiểu nhiều lần thì mới hết mắc tiểu. Uống thuồc tây và thuốc bắc nhưng không khỏi. Hơn cả nặm nay, đang đi làm thì tự nhiên đang làm thì đau buốt từ thắt lưng xuống tới bàn chân bên trái em dùng dầu xanh, dầu nóng xoa cũng không...
Top