benh dai dam

  1. manhnd

    [Bài viết] Câu hỏi 174: Cách day bấm bổ tả trên một huyệt và Toa thuốc chữa bệnh đái dầm

    Kính thưa Thầy, Con Kim Tiến hiện sống ở Đức muốn hỏi Thấy cách tự chữa bệnh. Con đọc trang bấm huyệt chữa bệnh ở câu 16 trạng 51 nói về Tỷ Vị Hư Hàn thì bấm huyệt Túc Tam Lý (V 36) ) và ở Tam Âm Giao (tỳ 6) . Con hiểu thế này có đúng không hả Thầy. Con hiểu là 36 x 6 = 210 lần là Túc Tam Lý...
Top