benh chung sau khi nhin an 12 ngay

  1. manhnd

    [Bài viết] Bài 50: Bệnh chứng sau khi nhịn ăn 12 ngày và cách điều chỉnh

    Trước hết xin cảm ơn thầy đã trả lời nhanh chóng những thắc mắc của chúng tôi, và sau đây tôi xin trình bày rõ ràng cho tiến trình nhịn ăn của vợ tôi. Bắt đầu nhịn ăn vợ tôi mới mua máy đo áp huyết : ngày đầu tiên 114/65-54 ngày thứ hai 124/65-60 ngày thứ ba: 126/64-54 ngày thứ tư: 113/66-62...
Top