benh chong mat

  1. manhnd

    [Bài viết] Câu hỏi 163: Bệnh chóng mặt, tụt áp huyết

    Trường hợp của bác gái cháu 63 tuổi hay chóng mặt tụt huyết áp, người gầy yếu, HA của bác sau khi ăn là: Tay Phải 123/82/95 Tay trái 124/82/86 Trả lời : Phải so sánh với áp huyết trước khi ăn xem nếu sau khi ăn áp huyết bịt tụt thấp thì do ảnh hưởng từ những thức ăn, theo khí công là do Tinh...
Top