benh buou o mang tai

  1. manhnd

    [Bài viết] Bài 124: Hỏi cách chữa bệnh bướu ở mang tai

    Kính thưa Thầy Con có người bạn bị bệnh bướu ở mang tai . Bác sỹ nói rằng phải mổ để lấy cái bướu ra, và phải khoét bỏ một phần của cái Glande salivaire . Xin Thầy vui lòng giảng giải cho con được biết là do nguyên nhân nào , đường kinh nào bị bệnh . Và xin Thầy cho con xin cách chữa bệnh bằng...
Top