benh buou co trai

  1. manhnd

    [Bài viết] Câu hỏi 295: Bệnh bướu cổ trái

    Kinh Thầy Thầy dạy cho cách chữa một bệnh nhân bị bướu ngay vùng bên hông cổ trái, đuôi dài'tái, to bằng một bàn tay úp lại. Bướu này đã có 3 năm nay, chỉ nhỏ thôi. Bỗng dưng vài tháng mới đây thì tự nhiên nó phát to ra rất nhanh, (sau một c ơn b ệnh c ảm bị khan tiếng và ói mửa. . . sau đó...
Top