benh ap huyet

  1. manhnd

    [Bài viết] Bài 119: Bệnh áp huyết của bao tử thấp sau khi ăn

    Kính thưa Thầy, 1. Xin Thầy chẩn đoán về huyết áp của con như sau: Bụng đói : Tay trái 101/56mmHg 76, tay phải 97/58/76 Sau khi ăn 30′ : Tay trái 95/60mmHg 76, tay phải 100/56mmHg 71 2. Với huyết áp như vậy, khi tập bài kéo ép gọi thở ra làm mềm bụng CON PHẢI THỞ RA BẰNG MŨI HAY BẰNG...
Top