bap thit teo

  1. manhnd

    [Bài viết] Câu hỏi 70: Toa thuốc trị bắp thịt teo

    Dạ thưa thầy. Con tên là Hải, hiện con đang là sinh viên, học tập tại Việt Nam. con bị sốt bại liệt năm 3 tuổi. chân trái nhỏ hơn chân phải, con bị bạn bè chê cười nhiều lắm, con rất thích chơi đá banh, nhưng con không thể đi đứng chạy nhảy như bạn bè được, con rất buồn. thầy có cách nào để...
  2. manhnd

    [Bài viết] Câu hỏi 70: Toa thuốc trị bắp thịt teo

    Dạ thưa thầy. Con tên là Hải, hiện con đang là sinh viên, học tập tại Việt Nam. con bị sốt bại liệt năm 3 tuổi. chân trái nhỏ hơn chân phải, con bị bạn bè chê cười nhiều lắm, con rất thích chơi đá banh, nhưng con không thể đi đứng chạy nhảy như bạn bè được, con rất buồn. thầy có cách nào để...
Top