bao tu o chua

  1. manhnd

    [Bài viết] Bài 33: Bao tử ợ chua, Ù tai, Chóng mặt

    Kính chào Thầy Xin thầy nhận cho con, tấm lòng kính phục về tài và đức của thầy . Con may mắn được biết những cái clips và site của thầy . Con có học được cách chữa người bất tỉnh bằng cách truyền khí qua huyệt Nhân Trung của thầy. Hôm nọ, khi đi dự đám tang của 1 người trong sở làm . Khi xong...
Top