bang phan loai thu pham

  1. S

    [Bài viết] Bảng phân loại thực phẩm theo tính chất âm dương Y học cổ truyền

    Theo y học cổ truyền, sức khỏe là một trạng thái cân bằng mà trong đó việc lựa chọn thực phẩm được xem là chìa khóa quan trọng cho vấn đề này. Cân bằng dinh dưỡng từ góc độ âm – dương khác xa với dinh dưỡng phương Tây. Bởi nếu như khoa học dinh dưỡng hiện đại dựa trên hiểu biết thành phần hóa...
Top