bang huyet ap

  1. D

    [Bài viết] Bảng huyết áp tiêu chuẩn theo khí công y đạo

    Tiêu chuẩn đường-huyết Bụng đói từ 100-140mg/dL (6.0-8.0mmol/l) Khi no 140-200mg/dL (8.0-12.0mmol/l) Sự hấp thụ và chuyển hóa phải thuận theo ngũ hành tạng phủ, nói theo tây y là hệ tiêu hóa trao đổi chất trước khi ăn và sau khi ăn giữa các cơ quan gan mật, bao tử và lá mía phải đồng bộ...
Top