bam huyet ban tay

  1. manhnd

    Xoa Bấm Huyệt Bàn Tay Để Phòng Và Trị Bệnh 2002

    Phép chữa bệnh xoa bấm huyệt trên bàn tay phát xuất từ thuật xoa bấm huyệt của Trung Quốc từ ngày xưa, cơ sở đặt trên lý luận kinh lạc và những nghiên cứu của nền y học hiện đại. Nó vừa được dùng để phòng bệnh tật, báo vệ sức khỏe và vừa được dùng để chữa trị các chứng bệnh đã phát sinh. Phép...
Top