bai thuoc hai thai

  1. manhnd

    [Bài viết] Câu hỏi 294: Làm sao biết bệnh nhân đang có thai, tránh những huyệt nào, bài tập nào, và thuốc nào bổ thai, hại thai

    Con chào thầy.! Thưa thầy. Trong khi khám bệnh mà bệnh nhân cũng có thể không biết mình có thai hay không. Con làm thầy thuốc thì cần phải phát hiên ra điều đó để khi con hướng dẫn người ta tập luyện hoặc uông thuốc côn biết mà tránh . Vì vẩy con muốn hỏi thầy ba điều: 1. Khám theo...
Top