bai tap khi cong

  1. manhnd

    [Bài viết] Phản hồi của học viên ở Edmonton về Công dụng của bài tập khí công chữa bệnh tiểu đường

    Dạ thưa thầy cho con xin hỏi: Có phải là thấy sắp qua Edmonton để chữa bệnh không th ầy? con muốn gặp Thầy để hỏi về phân hội của Khí Công Y Đạo ở Edmonton đã có chưa? Nếu chưa có thì con sẽ tìm 1 chỗ để thành lập hội, vì con đã chỉ dẫn 1 người để trị bệnh tiểu đường mà con mới học được chỉ...
Top