bài tập chân làm mạnh chân

  1. manhnd

    [Video] Clip 473: Bài tập chân làm mạnh chân, hạ đường, áp huyết, parkinson, tăng cường trí nhớ

    Bài tập phản ứng nhanh 3 động tác chân thay đổi: Dậm chân phía trước, phía sau, chachacha 1 bước, 2 bước, 4 bước, đổi chân trái, chân phải, đổi trước, đổi sau,... tập trí nhớ, tập phản ứng nhanh nhẹn,khí dồn xuống chân thì mái xuống chân và phải dậm chân mạnh cho máu mợi xuống chân, máu cũ trở...
Top