ap huyet tut thap cap tinh

  1. manhnd

    [Bài viết] Câu hỏi 83: Áp huyết tụt thấp cấp tính. Toa thuốc Bổ Hư Thang làm tăng áp huyết, tăng cân và thân nhiệt.

    Thầy ơi, con có quen cô này làm thư ký phòng mạch nha sỹ, chủ nhật này sẽ lên chữa bệnh . Con rất là ngạc nhiên là nghe cô ấy kể laị trong Tết cô ấy bệnh nằm viện hết 10 ngày mà huyết áp có 35 cho đến 50 hay 60 mà thôi. bây giờ thì được 100 hay hơn chút đỉnh vậy thôi. Vậy thì sao cô ta laị có...
Top