ap huyet khong on dinh

  1. manhnd

    [Bài viết] Bài 44: Cholesterol cao đóng ở thành tĩnh mạch, áp huyết không ổn định

    Thưa Thầy, tôi vừa khám định kỳ và biết là bị high cholesterol. : 241, triglycerides: 204, HDL: 54. LDL: 146. Bác sĩ bắt phải uống lipitor10mg, nhưng tôi đang uống sơn tra trước và sau bữa ăn, nên không biết 2 thứ thuốc có ảnh hưởng công phạt không? , áp huyết buổi sáng thì bình thường: 128 – 78...
Top