áp huyết giả

  1. S

    [Bài viết] Nghiên cứu cách chữa Áp Huyết Thật và Áp Huyết Giả của Lục Phủ Ngũ Tạng

    Giới y học Tây Y lấy làm ngạc nhiên lần đầu nghe nói đến áp huyết giả không thể nào tin được. Nhưng chính áp huyết giả đã làm cho Tây Y chẩn đoán sai lầm, và đã không có cách nào chữa dứt hẳn căn bệnh cao áp huyết, cuối cùng gây ra nhiều biến chứng dẫn đến tử vong bất ngờ. Việc khám phá này...
Top