an man

  1. manhnd

    [Bài viết] Bài 425: Thói quen ăn nhạt, ăn mặn, uống nước nhiều mất muối làm thay đổi Natri-huyết sẽ bị bệnh gì ?

    Khi thử máu để tìm bệnh, không bị thiếu máu, áp huyết đúng tiêu chuẩn, mà cơ thể vẫn bị mệt mỏi, co cơ, buồn ngủ đờ đẫn như hôn mê, phải nghỉ ngay đến dấu hiệu bệnh do Natri-Huyết thay đổi bất bình thường. A- Hậu Qủa Khi Ăn Nhạt Lâu Ngày : Cơ thể thiếu muối, nếu thử máu có lượng Natri-huyết...
Top