a huyet

  1. manhnd

    [Bài viết] Câu hỏi 151: Áp huyết tay phải luôn thấp hơn tay trái thì phải chữa như thế nào?

    Kính thưa thầy! Con là bệnh nhân của thầy ! Lời đầu, cho con gửi lời cảm ơn chân thành và sâu sắc đến thầy. Con luôn nghĩ xưa nay bệnh nhân nhớ thầy thuốc chứ thầy thuốc sao có thể nhớ hết được biết bao bệnh nhân. Thế mà con lại nhận được thư của thầy vào...
Top