Lão khoa Y học cổ truyền

Lão khoa Y học cổ truyền 2009

No permission to download
lao-khoa-Y-hoc-co-truyen.jpg

Nhằm từng bước nâng cao chất lượng đào tạo nhân lực y tế, tạo điểu kiện thuận lợi cho việc học tập của học viên, sinh viên ngành Y, Bộ Y tế đã tổ chức biên soạn và cho xuất bản các tài liệu dạy – học chuyên môn phục vụ cho công tác đào tạo đại học, cao đẳng, trung cấp và dạy nghề của ngành Y tế. Nay Bộ Y tế tiếp tục cho biên soạn các tài liệu dạy – học chuyên đề và text book để kịp thời phục vụ cho công tác đào tạo sau đại học và đào tạo liên tục cho cán bộ ngành Y tế.

“Lão khoa Y học cổ truyền” được biên soạn dựa trên chương trình đào tạo đại học và sau đại học của Học viện Y – Dược học cổ truyến Việt Nam với phương châm: kiến thức cơ bản, hệ thống: nội dung chính xác, khoa học, cập nhật các tiến bộ khoa học – kỹ thuật hiện đại và thực tiễn Việt Nam,

“Lão khoa Y học cổ truyền” đã được biên soạn bởi các nhà giáo giàu kinh nghiệm và tâm huyết của Bộ mòn Lão khoa Y học cổ truyền, Học viện Y – Dược học cổ truyén Việt Nam. Sách được “Hội đồng chuyên môn thẩm định chuyên ngành Y học cổ truyền” của Bộ Y tế thẩm định và được ban hành làm giáo trình sử dụng chính thức đào tạo cho các đối tượng đại học và sau đại học của ngành Y tế. Sách cũng rất hữu ích cho các cán bộ y tế tham khảo trong công tác chuyên môn thường nhật của mình. Trong quá trình sử dụng, sách sẽ được chình lý, bổ sung và câp nhật.
Tác giả
manhnd
Tải về
3
Lượt xem
573
Phát hành lần đầu
Cập nhật cuối cùng
Bình chọn
0.00 star(s) 0 ratings

Tài nguyên tương tự

Tư tưởng Lão Trang trong Y thuật Đông Phương manhnd
0.00 star(s) 0 ratings
Tải về
3
Cập nhật
Nam khoa - Nữ khoa Trị Nam Nữ bà chứng manhnd
0.00 star(s) 0 ratings
Tải về
16
Cập nhật
Thảo dược trị các bệnh phụ khoa manhnd
0.00 star(s) 0 ratings
Tải về
4
Cập nhật
Tôi học khoa châm cứu manhnd
0.00 star(s) 0 ratings
Tải về
15
Cập nhật
Bài giảng Y Học Cổ Truyền manhnd
0.00 star(s) 0 ratings
Tải về
8
Cập nhật
Top