Hoàng đế nội kinh (bản gốc)

Hoàng đế nội kinh (bản gốc) 1971

Không được phép tải xuống

Hoàng Đế nội kinh (giản thể: 黄帝内经, phồn thể: 黃帝內經) là một quyển sách cổ về y học Trung Hoa, được xem như là chứa đựng những nguyên lý căn bản của y học Trung Hoa trong hơn hai thiên niên kỷ.
  • Thích
Reactions: fanquachtinh
Top