Chăm sóc sức khỏe bằng Y học cổ truyền

Chăm sóc sức khỏe bằng Y học cổ truyền 2006

No permission to download
Cham-soc-suc-khoe-bang-y-hoc-co-truyen.png

Quyển sách "Chăm sóc sức khỏe bằng y học cổ truyền" khái quát các phương pháp chăm sóc sức khỏe bằng thảo dược có sẵn trong tự nhiên điều trị một số bệnh như: Phương pháp chủ yếu trị bệnh khí huyết thấp đàm; Phương pháp trị bệnh khí; Phép trị bệnh huyết; Phép trị bệnh thấp; Hóa thấp; Lợi thấp; Trục thủy; Phép trị bệnh đàm; Hóa đàm; Tiêu đàm; Điều đàm; Các phương pháp thoái nhiệt; Ôn bệnh; Biểu tổng hợp; Thời kỳ của ôn bệnh; Những chứng hậu chủ yếu của thấp ôn; Phương pháp trị ôn bệnh; Luận can bệnh; Những danh từ hàm nghĩa với can bệnh; Triệu chứng chủ yếu và phương pháp chẩn đoán bệnh can; Phân tích các phương pháp điều trị bệnh can; Vận dụng các phương tễ thường dùng đối với bệnh can; Phân loại thuốc thường dùng trong bệnh can; Cảm mạo; Điều trị chứng đau…
Tác giả
manhnd
Tải về
4
Lượt xem
561
Phát hành lần đầu
Cập nhật cuối cùng
Bình chọn
0.00 star(s) 0 ratings

Tài nguyên tương tự

101 Cây Thuốc Với Sức Khỏe Sinh Sản Phụ Nữ manhnd
0.00 star(s) 0 ratings
Tải về
6
Cập nhật
Bấm huyệt chữa bệnh và bảo vệ sức khỏe manhnd
0.00 star(s) 0 ratings
Tải về
7
Cập nhật
Bàn tay với sức khỏe con người manhnd
0.00 star(s) 0 ratings
Tải về
4
Cập nhật
Cháo với sức khỏe manhnd
NXB Thành phố Hồ Chí Minh
0.00 star(s) 0 ratings
Tải về
6
Cập nhật
Top