[Bài viết] Vuốt vòng chân khí 6 đường kinh chân

secpol

Điều hành cấp cao
Thành viên BQT
Tham gia
25/7/16
Bài viết
98
YHBS Point
8
BS
514
Vuốt vòng chân khí 6 đường kinh chânA-Vuốt huyệt ống chân :

Kinh Can : Vuốt từ Khúc Tuyền đến Trung Phong 18 lần
Kinh Đởm : Vuốt từ Khâu Khư lên Dương Lăng Tuyền 18 lần
Kinh Tỳ : Vuốt từ Âm Lăng Tuyền đến Thương Khâu 18 lần
Kinh Vị : Vuốt tử Giải Khê đến Túc Tam Lý 18 lần
Kinh Thận : Vuốt từ Âm Cốc đến Thái Khê 18 lần.
Kinh Bàng Quang : Vuốt từ Côn Lôn đến Ủy Trung 18 lần.

B-Vuốt huyệt bàn chân :

Kinh Can : Vuốt từ Trung Phong đến Đại Đôn 18 lần
Kinh Đởm : Vuốt từ Túc Khiếu Âm đến Khâu Khư 18 lần.
Kinh Tỳ : Vuốt từ Thương Khâu đến Ẩn Bạch 18 lần
Kinh Vị : Vuốt từ Lệ Đoài đến Giải Khê 18 lần
Kinh Thận : Vuốt từ Thái Khê đến Dũng Tuyền 18 lần
Kinh Bàng Quang : Vuốt từ Chí Âm đến Côn Lôn 18 lần.
 
Top