[Bài viết] Bài 122: Phương pháp luyện thở TU CHÂN NỘI LÝ ĐỒ

manhnd

Administrator
Thành viên BQT
Tham gia
25/7/16
Bài viết
2,330
YHBS Point
163
Nơi ở
Hà Nội
BS
11,128
Luyện thở khí công theo phương pháp Đại Thừa Cửu Chuyển

Khí Công Y Đạo áp dụng những khẩu quyết tập luyện thở theo Đại Thừa Cửu Chuyển của các tiên gia.

Theo đồ hình Tu Chân Nội Lý Đồ (đã giảng trong DVD Tu Chân Nội Lý Đồ)

Cuốn lưỡi ngậm miệng, nhắm mắt, hít thở bằng mũi, dùng ý theo dõi hơi thở tự nhiên hoà hoãn.

(Xin xem DVD : TU CHÂN NỘI LÝ ĐỒ :

Bạn vui lòng, Đăng nhập hoặc Đăng ký để xem nội dung URL!PHẦN MỘT : THÔNG TINH BÁT MẠCH :

A-Phương pháp luyện thở Sanh Tinh :

1-Dẫn khí đi từ tổng căn của Kỳ Kinh Bát Mạch là Sanh Tử Khiếu, sau thông Vĩ Lư, Giáp Tích, Ngọc Chẩm đến não vào Nê Hoàn (thông Mạch Đốc)

2-Từ huyết quản Diên Tủy giữa đại não đi xuống Huyền Ưng thông xuống xương hàm trên, chân khí tiết ra.

3-Đi xuống Thập Nhị Trùng Lầu qua động mạch phế vào huyết phòng tâm bên hữu tới màn cách mô là ống huyết của can phòng gọi Giáng Cung ở dưới tim 1 tấc 2.( Đan Điền Thần)

4-Đi xuống tới Khí huyệt (Đan Điền Tinh) đến cung Cao Hườn (chân khí huyệt) trở lên Sanh Tử Khiếu (thông mạch Nhâm, rồi nối vào Mạch Đốc).

Tập thở thông Mạch Đốc-Nhâm nhiều lần để chuyển hóa khí huyết, theo Mạch Đốc hít vào, theo Mạch Nhân thở ra.

Nhiều nhà khí công cho rằng thở như vậy là thở sai với phương pháp khí công, nghịch đường kinh, nhưng phương pháp tu tiên làm trẻ hóa tế bào, chống lão hóa, trở lại đời sống của thanh thiếu niên, cần phải đi ngược dòng theo khẩu quyết sau đây :

Xoay ngược máy càn khôn thăng giáng
Quầy mắt tai chiếu sáng tâm điền (Đan Điền Thần)
Tinh, thần, hồn, phách, quy nguyên
Huân chưng một khí, thai tiên kết thành


(Tinh thuộc thận thủy là hắc tổ, thần thuộc tâm hỏa là xích tổ, hồn thuộc can mộc là thanh tổ, phách thuộc phế kim là bạch tổ. Kim, mộc, thủy, hỏa, thổ quy về một chỗ không còn tương khắc lẫn nhau, gọi là tứ tổ quy gia, thì cơ thể không còn bệnh tật, xem trong Tu Chân Nội Lý Đồ)

B-Phương pháp luyện thở Hóa Tinh :

Bắt đầu từ Vĩ Lư lên GiápTích, Ngọc Chẩm vào Nê Hoàn rồi cho giáng xuống Huyền Ưng qua Trùng Lầu tới Giáng Cung vào Chân Khí Huyệt gọi là một vòng chu thiên.

Hãy vận nhiều vòng chu thiên.

C-Phương pháp tập thở để Luyện Tinh :

Tiến dương hỏa, thối âm phù thì dương tinh sẽ hóa ra Nguyên khí.


PHẦN HAI : THÔNG KHÍ BÁT MẠCH (Thở Vòng Đại Chu Thiên)

Là thông khí cho cả thân thể, khí huyết lưu thông đầy đủ, trăm bệnh mới do đâu mà sinh được. Mỗi sáng thức dậy, vận khí khơi bát mạch nhiều lần để trục tà khí mới kiết đơn được .

Tập hít vào gọi là Hấp, thở ra gọi là Hô, Hấp-Hô 10 lần là thông được Kỳ Kinh Bát Mạch theo khẩu quyết sau :

1-Hấp từ Sanh Tử Khiếu qua Mạch Đốc lên Nê Hoàn

2-Hô từ Nê Hoàn theo Mạch Nhâm xuống Sanh Tử Khiếu

3-Hấp từ Sanh Tử Khiếu lên Đới Mạch vòng 2 bên tới Yêu Nhãn lên đỉnh vai.

4-Hô từ đỉnh vai đi phía Mạch Dương Duy qua ngón tay giữa vào Lao Cung

5-Hấp từ Lao Cung theo Âm Duy Mạch lên vai trước ngực

6-Hô từ đỉnh vai xuống Đới Mạch gặp nhau ở Khí Hải về Sanh Tử Khiếu

7-Hấp từ Sanh Tử Khiếu lên Cưu Vĩ (Xung Mạch, nơi Đan Điền Thần)

8-Hô từ Cưu Vĩ xuống Sanh Tử Khiếu tẽ ra hai bên chân theo Dương Kiều Mạch vào Dũng Tuyền

9-Hấp từ Dũng Tuyền theo Âm Kiều Mạch lên Chân Khí Huyệt (Đan Điền Tinh)

10-Hô từ Chân Khí Huyệt về Sanh Tử Khiếu


PHẦN BA : TÁNH MẠNG SONG TU

Ngoài những khẩu quyết tập thở để luyện mạng phải cùng lúc tu tánh, kiên trì theo thời gian Tánh -Mạng song tu theo trình tự sau :

Móng nền tánh-mạng đắp cho xong
Niệm lự muôn duyên quét sạch lòng
Tinh chặt, khí bền, thần diệu dụng
Mắt ngơ, tai lãng, tánh viên thông
Ngoài thân sáu cửa đà kiên cố
Trong dạ bẩy tình đã trống không
Tâm tức điều hòa tiêu vạn bệnh
Dữ lành chẳng biết ấy huyền công.
Nền móng là tinh bền khí đủ
Thần có nơi an trụ thần linh
Nguyên thần, nguyên khí, nguyên tinh
Tam nguyên hỗn nhứt, vô sinh đắc thường
Lục căn y vào một chỗ
Thì nền đơn không đổ không tà
Âm dương tâm tức điều hòa
Thức thần thanh tịnh hóa ra nguyên thần
Tồn tinh là phần quan trọng
Khỏi lậu hư, dâm vọng lo phòng
Tịnh thì nguồn nước lặng trong
Mới hay hóa khí, mới hay giữ thần
Khí thuần, nuôi thân tiếp mạng
Đủ đầy, không bệnh hoạn, sống lâu
Luyện đơn lấy thuốc nhiệm mầu
Kết nên thai thánh vào chầu đế kinh
Hô, hấp, phân minh hòa hoãn
Ra vào như không dạng không hình
Lần lần khí phục thân khinh
Tiên thiên chơn tức huân đình tự nhiên
Công tổng thể quy nguyên hàm dưỡng
Vạn thù không riêng hướng chia nhà
Tinh, thần, hồn, phách, nhất gia
Phóng quang ngũ khí tam hoa triều huyền.


Phương pháp thở của tiên gia là thở theo kinh mạch, biết lúc nào tiến, lúc nào thoái, biết quy luật âm dương, ngũ hành, tạng phủ, biết sự biến hóa của trời đất, biết sự khí hóa của cơ thể, biết sự chuyển dịch của lục kinh lục khí, hiểu rành về kinh mạch huyệt đạo. Từ đó biết vận dụng khí để tích lũy được nguyên tinh, nguyên khí, nguyên thần. Chỉ riêng một câu khẩu quyết thứ nhất cũng đã phải mất hơn 10 học và hành để hiếu được sự kỳ diệu của khí.

Nhất, nhị, tam tài, ngũ, lục kinh
Đại cư tiểu thử định thành hình
Hàn duy mãn tứ thành cơ động
Khuyết hỏa thiếu khôn thu vạn linh
Mộc thái càn giao hòa tứ tượng
Âm dương thượng hạ hiệp chung minh
Phong xuân phấn lý sanh ư biến
Toàn chất tinh ba tịnh thủy bình


Khí của trời là Càn, tượng quẻ là 3 gạch liền (Càn tam liên). Khí của đất là Khôn, tượng quẻ 3 gạch đứt đoạn thành 6 đoạn (Khôn lục đoạn)

Con người thu hút khí của trời và đất vào cơ thể. Lấy một gạch giữa của Càn, nên quẻ Càn bị khuyết ở giữa biến thành quẻ Ly thuộc tâm hỏa. Lấy một gạch giữa của Khôn, nên qủe Khôn biến thành quẻ Khảm thuộc thận thủy. Khi hít thở đúng như vậy hỏa khí của tâm theo tam tiêu xuống Mệnh môn biến thận âm thủy ra âm khí, giùp chức năng thận âm, thận dương tạo ra thuốc nội dược nuôi cơ thể khỏe mạnh không bệnh tật, vì thế mới có câu : Khuyết hỏa thiếu Khôn thu vạn linh.

Khi Tâm-Thận (hỏa thủy) giao nhau không xung khắc ngũ hành, cũng giúp cho Gan mộc, Phế kim giao hòa không xung khắc, hợp lại thành tứ tượng, nên mới có câu : Mộc thái càn giao hòa tứ tượng.

Tập Thở Vòng Tiểu Chu Thiên :

Cứ tiếp tục tập thở dương từ trên đi xuống qua Mạch Nhâm, âm từ dưới đi lên qua Mạch Đốc, lên xuống điều hòa quy luật tam tài thiên-nhân-địa sẽ tích lũy được tinh ba của trời đất để biến thành nguyên tinh, nguyên khí, nguyên thần hòa hợp.


PHẦN BỐN : THỜI GIAN TU LUYỆN VÀ THÀNH QỦA

Phương pháp này gọi là Đại Thừa Cửu Chuyển theo lời dặn sau đây :

Đại Thừa phải cần tìm nơi thanh khí mà hòa hiệp âm dương, điều hòa đủ 8 lượng chân dương, 8 lượng chân âm làm thành 1 cân đại dược tại cung Ly (Đan Điền Thần, Huỳnh Đình Cung, rồi điều dưỡng đủ thập ngoạt (10 tháng) hoài thai, tam niên nhũ bộ (3 năm bú mớn, nuôi lớn) thì cái chân thần mới giao tiếp tiên thiên mà nhập xuất Thiên Môn được…

1-Sơ nhứt chuyển lo tròn luyện kỹ
Xây đắp nền thần-khí giao thông
Diệt trừ phiền não lòng không
Thất tình lục dục tận vong đơn thành
Tâm đạo phát thanh thanh tịnh tịnh
Dưỡng thánh thai chơn bỉnh đạo huyền
Ngày đêm cướp khí hạo nhiên
Hiệp hòa tánh-mạng, hống-diên giao đầu


2-Sang nhị chuyển diệu mầu ứng lộ
Bế ngũ quan tứ tổ quy gia
Âm dương thăng giáng điều hòa
Huân chưng đầm ấm tam hoa kết hườn
Khai cửu khiếu kim đơn phanh luyện
Vận ngũ hành lưu chuyển càn khôn
An nhiên dưỡng dục chơn hồn
Làm cho cứng cát lớn khôn diệu huyền


3-Đến tam chuyển hậu thiên ngưng giáng
Nhứt bộ thành, ngọc bảng đề danh
Công phu khử trược lưu thanh
Linh đơn một phẩm trường sanh muôn đời.


4-Qua tứ chuyển cơ trời phát lộ
Thoát ngoài vòng tứ khổ trần ai
Gom vào tư tưởng trong ngoài
Luyện phanh trong sạch, thánh thai nhẹ nhàng


5-Ngũ chuyển đạo thông toàn cơ nhiệm
Ngồi định thần tìm kiếm căn nguyên
Xuất thần lên cảnh thần tiên
Học thêm tâm pháp bí truyền cao siêu


6-Lần lục chuyển tam diêu bất động
Tâm vô vi trống lỗng căn cơ
Bụi trần không thể đóng dơ
Linh đơn hai phẩm giựt cờ thánh tiên


7-Thất chuyển pháp hạo nhiên chi khí
Luyện chân thần quy vị hưởng an
Linh sơn nở búp sen vàng
Cởi rồi bẩy thể nhẹ nhàng biết bao


8-Bát chuyển đức thanh cao thấm nhuận
Đến bực này thì chứng kim tiên
Không không không hậu không tiền
Không lo không nghĩ không phiền não ai
Lửa cung ly nấu vàng cung khảm
Lọc âm dương hai tám thành cân
Hồn còn nương náu xác thân
Nhưng không dính líu bụi trần vào thân


9-Cửu chuyển đắc Lôi Âm an hưởng
Mặc vui chơi bốn hướng ba nhà
Rượu cờ vui thú sen tòa
Đào tiên chung cuộc điều hòa cảnh không
Pháp Tiên, Phật thần thông vô lượng
Ứng hóa linh cao thượng toàn năng
Qúy thay cảnh báu chi bằng ?
Nghêu ngao khiển hứng gió trăng khó lường
Pháp cửu chuyển là nền thanh khiết
Thoát luân hồi đoạn diệt oan khiên
Còn chi nghiệp qủa nối chuyền
Tâm không, đắc Phật thành tiên tại trần


(7 thể : 1-thân xác, 2-phách, 3-vía, 4-hạ trí, 5-thượng trí, 6-kim thân, 7-tiên thể )

Tu theo Chỉ và Quán :

Chỉ, là dừng tâm tán loạn động xao
Giữ tam bửu khỏi hư hao qua các ngõ


Quán, là chiếu soi trong tánh đó
Phá hôn trầm, thần tỏ tỉnh gây mê


Nếu ngũ quan trông ngược trở về
Hay bồi dưỡng căn đề thông huyết mạch


Khai Thông Kỳ Kinh Bát Mạch Vòng Đại Chu Thiên bằng bài tập thể dục động công theo băng DVD dưới đây luyện tập mỗi ngày:

Bạn vui lòng, Đăng nhập hoặc Đăng ký để xem nội dung URL!Chú Thích :

Có 2 nơi gọi là Hư Vô Huyệt Lý, một ở nơi Đan Điền Thần gọi là Ứng Cốc Giáng Cung, một nơi đã thành tiên (có hình người tu luyện ở trên bộ đầu, có tứ thông, như nhãn, nhĩ, tha tâm thông, thần túc thông).TƯƠNG ĐƯƠNG GIỮA ĐAN ĐIỀN VÀ LUÂN XA

Đặt tay vào Thiên Môn (đỉnh đầu), khi thở vào hay bậc thầy đưa khí vào bằng một lực bức xạ sẽ khai mở Luân Xa 7. Nhiều người tập Tiểu Chu Thiên, mà không tập cho khí ra vào Thiên Môn, nên hỏa khí chưa đủ tạo ra bức xạ nhiệt mà cứ tụ nhiệt ở đỉnh đầu không có lối thoát, làm nóng nhức đầu thành tẩu hỏa nhập ma.

Đặt tay vào Ấn Đường (con mắt thứ ba), hay khi tập thở theo Trục Chẩm-Ấn, hay bậc thầy đưa khí vào bằng một lực bức xạ sẽ khai mở Luân Xa 6 là con mắt thứ ba, người tập sẽ thấy được màn hình.

Đặt tay vào Đan Điền Thần khi luyện thở, hay bậc thầy đưa khí vào bằng một lực bức xạ sẽ khai mở Luân Xa 4.

Đặt tay vào Đan Điền Tinh khi luyện thở đến mức khí tạo ra một lực bức xạ sẽ khai mở Luân Xa 3.

Khí công chữa bệnh, không đụng đến Vĩ Lư Quan nằm ở Luân Xa 1, chỉ khi nào tập theo Tu Chân Nội Lý Đồ, trong bài Thông Khí Bát Mạch, Thông Tinh Bát Mạch, Thông Đại Chu Thiên để nâng cao trình độ tâm linh mới sử dụng đến nhiều.

Bài tập thở Mệnh Môn có 3 đường dẫn khí :

Tăng hỏa khí cho Mệnh Môn, dẫn khí từ Đan Điền Thần qua Mệnh Môn ở Luân Xa 2.

Tăng thủy khí cho Mệnh Môn. dẫn khí từ Đan Điền Tinh qua Mệnh Môn ở Luân Xa 2.

Lấy thuốc tiên đơn ở Lư Đảnh từ Đan Điền Thần xuống Đan Điền Tinh qua Mệnh Môn.

Luân Xa 5 nơi huyệt Thiên Đột ở cổ họng là nơi hỏa khí và thủy khí giao hội, nên phải cuốn lưỡi ngâm miệng, nối vòng Nhâm-Đốc gọi là Thượng Kiều (cầu nối trên), và nhíu hậu môn là Hạ Kiều (cầu nối dưới), mỗi khi dẫn khí qua, để chuyển hóa Tinh hoá Khí, Khí hóa Thần, Thần hoàn Hư.
 
Top